Về Yeohhs

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra phần mềm Windows để phát triển cá nhân và năng suất làm việc. Giúp các lập trình viên C + + thông qua ebooks và các mã nguồn ví dụ. Chúng tôi cung cấp các bài viết về thủ thuật, hướng dẫn về C++ trên Windows. Mã nguồn về các công nghệ như: SQLite,Visual studio, vực thực tế ảo VR, trí thông minh nhân tạo AI, game… Hi vọng các hướng dẫn, ebooks, mã nguồn trên www.yeohhs.com có thể giúp được các bạn trong việc lập trình C++. Để chúng ta cùng xây dựng lên một cộng đồng lập trình C++ trên Windows vững mạnh, hướng tới người dùng.

Đừng ngần ngại đóng góp các ý tưởng, mã nguồn hay ý kiến của bạn với chúng tôi tại đây.